Het gebruik van cookies door Raambekleding Direkt

Cookies zijn kleine tekstbestanden die in uw browser (s) worden geplaatst, door de vele websites die u als gebruiker bezoekt. Ze worden veelal gebruikt om websites goed te laten functioneren, of het verbeteren van de manier waarop websites werken, maar ook om informatie te verstrekken aan de eigenaren van de website(s). In de onderstaande tabel wordt uitgelegd van welke cookies wij gebruik maken en waarom.

De meeste web-browsers bieden een zekere mate van controle over de meeste cookies via hun eigen browser-instellingen. Voor meer informatie over cookies en om exact te achterhalen welke cookies zijn ingesteld in uw browser, het beheer ervan en evenuteel verwijderen, verwijzen wij u door naar de volgende link

 www.allaboutcookies.org.

Wanneer u de optie te worden gevolgd door Google Analytics wenst uit te schakelen voor bezoek aan alle websites, verwijzen wij u naar http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

CookieNamePurposeMore information

Google Analytics

_utma
_utmb
_utmc
_utmz

These cookies are used to collect information about how visitors use our site. We use the information to compile reports and to help us improve the site usability and visibility on the web. The cookies collect information in an anonymous form, including the number of visitors to the site, where visitors have come to the site from and the pages they visited.

Click to read Google's privacy:
privacy at Google

Click to read Google's overview:
Google overview

Privacy and Electronic Communications Regulations acceptance

PECRCookiesAccepted

This cookie is set in accordance with the Privacy and Electronic Communications Regulations and lets us know that you accept cookies being set on your computer from our website

Click to read more about Privacy and Electronic Communications Regulations:
ICO website

Forms cookie

token

This cookie is a security measure to stop automated robots submitting forms on our website. When you quit your browser this cookie is removed.

 

Content Management Members cookies

member_hash
member_ac

We use these cookie for visitors who have registered with our site and is used to keep visitors logged into our website.

 

Content Management General cookie

PHPSESSID

We use these cookie for various purposes to make the website function properly, including using forward and back buttons, editing baskets if available.

 

Customer referance

member_SessionID

session id for the member – this allows returning users to take up where they left off when buying blinds / shutters

 

Backgroud Style

style

Stores which background pattern is selected

 

Sample Selected

sample_order

Stores the selected fabric or wood samples which have been ordered

 

Units of Measuremen

defaultunits

This cookie is used in our store to set your choice for units of measurement - either mm or inches

 

Current Blind editing

currentblind2

Stores the current blind selected in the shop

 

Algemene Voorwaarden Raambekledingdirekt

Deze voorwaarden en bepalingen zijn van toepassing op alle geleverde producten van Raambekledingdirekt, te weten raambekleding, shutters en andere bekleding voor het raam geleverd en gekocht door u als klant. Raambekledingdirekt is een onderdeel van Exact Services geregistreerd in het Koninkrijk der Nederlanden. Ons en onze, verwijst naar Raambekledingdirekt.

U en Uw verwijzen naar de persoon die de goederen van Raambekledingdirekt aankoopt voor persoonlijke doeleinden.

1. Ons contract met u 1.1 De Raambekledingdirekt website biedt een online shopping faciliteit voor u, voor het aanschaffen van raambekleding tegen een retailverkoopprijs, waarbij u alles zelf installeert/monteert. Een overeenkomst tussen u en ons, is een juridische verbintenis, welke tot stand komt door acceptatie van uw bestelling. Acceptatie van uw bestelling wordt schriftelijk aan u bevestigd middels een e-mail, welke u ontvangt na plaatsing van uw bestelling.

2. Prijs 2.1 De prijs zoals vermeld in de samenvatting van uw order, geeft de te betalen prijs weer voor de af te nemen goederen. Deze prijs is inclusief alle van toepassing zijnde belastingen in Nederland en België.

2.2 Bij aanvaarding van uw bestelling zoals vermeld in artikel 1.1, brengen wij u de prijs van de goederen in rekening, middels de door u gekozen methode van betaling.

3. Annuleren van de order door U (Maatwerk – Op maat gemaakte goederen) 3.1 Vanwege het feit dat alle goederen op maat worden vervaardigd, volgens uw eisen en specificaties, worden deze geacht als niet-verkoopbare goederen aan derden. Zodra de bestelling, volgens artikel 1.1, door ons is geaccepteerd, kan de order niet meer geannuleerd worden.

3.2 Annuleringen wordt alléén geaccepteerd, wanneer er door ons nog géén opdrachtbevestiging van de order per e-mail aan u is verzonden.

4. Annuleren bestelling door U (Standaard goederen/Niet op maat gemaakt) 4.2 Indien U goederen wenst te retourneren, nadat u ze heeft ontvangen, dan is dit voor niet op maat gemaakte producten alleen mogelijk binnen 7 dagen na ontvangst van de goederen. Daarnaast dient u dit  schriftelijk te bevestigen aan Raambekledingdirekt  4.3 Retourneren van deze goederen (Standaard goederen/Niet op maat gemaakt) Het retour zenden van deze goederen, in goede staat, naar ons is geheel voor uw rekening en verantwoordelijkheid. 4.1 Annulering  zal voorafgaand aan uw opdrachtbevestiging aan u per e-mail  worden bevestigd.

5. Annuleren order door ons 5.1 In bepaalde situaties kan het nodig zijn voor ons uw bestelling te annuleren. Dit kan te wijten zijn aan een productieprobleem in onze fabriek, of andere omstandigheden waarover we geen controle hebben. In een dergelijk geval zullen wij u dit melden via e-mail en uw geld retour storten op uw rekening.

5.2 Wij zijn niet aansprakelijk voor enige vergoeding, wanneer de order door ons geannuleerd wordt.

5.3 Raambekledingdirekt  heeft geen enkele aansprakelijkheid wat betreft geleden schade door U of gevolgschade, wanneer uw bestelling door ons wordt geannuleerd, zoals vermeld in artikel 5.1.

6. Productomschrijvingen en kleuren 6.1 Raambekledingdirekt heeft al het mogelijke gedaan om ervoor te zorgen dat de informatie op haar website (raambekledingdirekt.nl/raambekledingdirekt.be) accuraat, correct en naar waarheid wordt getoond. Indien u twijfelt aan de door ons weergegeven  informatie, neemt u dan contact op met ons support team, voorafgaande aan het plaatsen van uw bestelling.

6.2 Zoals bij alle natuurlijke producten (hout)kleur/structuur kan er verschil zijn tussen de getoonde kleur en/of houtstructuur en het uiteindelijk door u aangekochte product. Let op: houten jalouzieën zijn een 100% natuurlijk product en zijn onderhevig aan kleurverschillen, wat veroorzaakt wordt door de basis van het hout gebruikt bij de vervaardiging. Wij accepteren geen retouren of claims als gevolg van kleur en/of structuur verschillen in het hout. We raden niet aan de houten jaloezieën te installeren in vochtige ruimten, of waarbij de kans bestaat direct in contact te komen met water.

6.3 Gebruikte stoffen worden geverfd middels een verfbad, hierdoor kan elke partij in kleur variëren. Vanwege kleurverschillen tussen de diverse partijen kunnen we niet garanderen dat u exact dezelfde kleur ontvangt als bij een voorgaande bestelling, dit is ook van toepassing op de door ons geleverde kleurstalen/monsters. Door de print of het design van sommige stofpatronen, kan het zijn dat bij de aangevraagde monsters, niet het volledige patroon zichtbaar is op de kleurstaal.

6.4 Aangezien het product online wordt bekeken, kunnen kleurvariaties optreden tussen verschillende monitoren / computers  of mobiele apparaten. Daarom raden wij klanten altijd aan kleurstalen/monsters op te vragen via onze website, alvorens tot definitief aankopen over te gaan. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele verschillen in online kleuren en het uiteindelijke aangekochte eindproduct.

6.5 Alle goederen dienen volledig te worden geïnspecteerd door u, voorafgaand aan de installatie en bij voorkeur op de dag van ontvangst. Controleert u of de goederen in overeenstemming zijn met uw bestelling wat betreft afmetingen, vormgeving en kleuren alvorens installatie.

7. Producten en afmetingen 7.1 Raambekledingdirekt heeft alles gedaan wat in haar vermogen ligt om ervoor te zorgen dat de website zo gedetailleerd mogelijk informatie aan u geeft, zodat u weet hoe u de  metingen voor uw raamdecoratie op de juiste manier kunt uitvoeren. Raadpleeg onze website voor de meetinstructies, met betrekking tot het uitvoeren van nauwkeurige metingen. In geval van twijfel met betrekking tot de metingen, neem contact op met ons support team voordat u uw bestelling definitief plaatst.

7.2 Indien de metingen welke U ons  heeft aangeleverd, afwijken van de werkelijke door u benodigde afmetingen, kunnen wij hier geen aansprakelijkheid en/of eventuele gevolgschade voor aanvaarden. Retourname of terugbetaling kunnen wij in dergelijk geval niet accepteren, de goederen worden volgens de door u verstrekte gegevens geproduceerd.

7.3 Het ontwerp beelden gegenereerd door onze website (wanneer u de afmetingen ingeeft) zijn slechts ter illustratie. Het beeld is geen exacte weergave van het aantal tussenlatten of het patroon, zoals u deze zult ontvangen bij uw bestelling. Wanneer u hierover meer details wenst te ontvangen, neem dan contact op met ons support team, alvorens uw definitieve bestelling te plaatsen.

7.4 Na ontvangt van uw bestelling in ons systeem, wordt deze direct in productie geplaatst. De order wordt niet meer door ons gecontroleerd. Om de raambekleding perfect in de nis te laten passen, wordt er een een plus of min 5 mm in acht genomen, hierdoor kan het product niet als gebrekkig worden beschouwd, indien deze binnen genoemde marge van 5 mm plus of min valt. Een afwijking per onderdeel, verticaal of horizontaal, mag niet meer bedragen dan 1 mm per 300 mm.

7.5 De maximale stofbreedte bedraagt 1800 tot 2000 mm. Wanneer u een rolgordijn besteld, breder dan genoemde afmetingen, zal de stof automatisch gedraaid worden, zodat de gewenste afmeting geleverd kan worden. Een rolgordijn heeft een maximale breedte van 3000 mm. Wanneer de stof gedraaid wordt en de gewenste hoogte groter is dan 1800 of 2000 mm (afhankelijk van de stofbreedte) wordt er een lasnaad in het doek verwerkt. Deze lasnaad wordt ten alle tijden, gezien vanaf de bovenzijde geplaatst.

8. Levering van uw Raambekledingdirekt producten. 8.1 Uw raambekleding wordt  direct na productie in Engeland aan uw geleverd, zodat wij snelle levertijden kunnen garanderen. Wij garanderen een doorlooptijd van 14 – 21 werkdagen voor levering van uw raamdecoratie, dit zijn slechts schattingen en tijd is niet van wezenlijk belang. Hoewel we er alles aan zullen doen om ervoor te zorgen dat wij kunnen voldoen aan genoemde levertijden. Wij kunnen geen enkele verantwoordelijkheid voor enige schade of gevolgschade voortvloeiende uit vertraging van de productie accepteren.

8.2 Uw raambekleding wordt  direct na productie in Engeland aan uw geleverd, zodat wij snelle levertijden kunnen garanderen. Wij hanteren een doorlooptijd van 14 tot 21 werkdagen, voor de levering van uw raamdecoratie, dit zijn slechts schattingen en tijd is niet van wezenlijk belang. Hoewel we er alles aan zullen doen om ervoor te zorgen dat wij kunnen voldoen aan genoemde levertijden. Wij kunnen geen enkele verantwoordelijkheid voor enige schade of gevolgschade voortvloeiende uit vertraging van de productie accepteren.

8.3 Controleert u bij aflevering van uw raambekleding zorgvuldig de geleverde verpakkingen en of deze in goede staat verkeren. Bij aflevering van de producten moet u tekenen voor ontvangst op de pakbon van de koerier. Wanneer u schade constateert, dient u dit te laten vermelden door de koerier op de pakbon, alvorens u de zending accepteert. Raambekledingdirekt is niet verantwoordelijk voor schade veroorzaakt tijdens transport. Deze dient ten alle tijden te worden vermeld op de pakbon. 8.5 Eigenaar en eigendom van de goederen gaan over op u bij aflevering van de goederen.

9. Aansprakelijkheid 9.1 Aangezien het product door u als derde partij wordt geïnstalleerd, kan Raambekledingdirekt niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aangebracht aan het product tijdens de installatie. Raambekledingdirekt biedt u online volledige instructies. Indien u problemen heeft met installeren of een deel van de instructie niet begrijpt, neemt u dan contact op met ons support team, alvorens installatie.

9.2 Indien u ervoor kiest een derde partij in de arm te nemen voor installatie van de goederen en er doen zicht problemen voor tijdens de installatie, dan aanvaarden wij hier geen enkele aansprakelijkheid voor,aangezien dit werkzaamheden van deze derden betreft.

9.3 Wij geven geen garantie op ander gebruik/toepassing van het product als bedoeld, te weten binnen raamdecoratie. Andere installatie en gebruik zijn voor eigen risico.

10. Defecte goederen 10.1 Alle goederen zoals geleverd door Raambekledingdirekt hebben een garantie voor defecten in vakmanschap of materialen. De garantietermijn is als volgt:

Vouw-, Rol- en Paneelgordijnen 12 maanden, Houten Jaloezieën 12 maanden, Tijdelijke blinds 3 maanden. De garantieperiode gaat in wanneer de goederen bij uw worden geleverd. Als uw goederen beschadigd zijn of er is een ander defect van toepassing,  dient u dit te melden bij het kantoor van Raambekledingdirekt binnen 7 dagen na ontvangst van de goederen. Alles wat u ons rapporteert, moet gepaard gaan met fotografisch bewijs. Raambekledingdirekt kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele schade of defecten zodra de 7 dagen rapportage tijd is verstreken.

10.2 Retourneren van defecte goederen wordt alleen geaccepteerd met voorafgaande kennisgeving. In eerste instantie moet u contact opnemen met ons support team via e-mail of telefoon en de aard van het probleem uit te leggen. In het geval dat de goederen gebreken vertonen, zorgen wij ervoor dat de Goederen via een koerier en op onze kosten worden retour gehaald. Indien de defecte goederen te wijten is aan verkeerd gebruik of door onjuist meten of bestellen, dan komen alle kosten van de retourname voor rekening van u.

10.3 Indien wordt geconcludeerd dat de goederen defect zijn, dan bieden wij u vervanging aan van de goederen of een ander geschikt alternatief.

10.4 Goederen die zijn gebruikt in ongeschikte omstandigheden (uitzonderlijk vochtige of in zeer natte omgeving of het gebruik van binnen raamdecoratie in een buitenshuis omgeving) of zijn onderworpen aan onregelmatig gebruik, kunnen niet worden beschouwd als aanvaardbaar voor retourname zoals beschreven in artikel 9.1-9.3

11. Betaling en Beveiliging Identiteit 11.1 Al onze betalingen worden verricht via Rabobank internetbankieren en worden afgehandeld via een beveiligde SSL verbinding met Comodo beveiliging. Rabobank internetbankieren is voorzien van een 128 bit SSL-beveiliging, welke volledige bescherming van uw betalingsgegevens garandeerd.

12. Toepasselijk recht 12.1 Deze overeenkomst is onderworpen aan de Nederlandse wet en de exclusieve bevoegdheid van de Nederlandse rechtbank. Wij behouden ons het recht voor om deze voorwaarden te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.