12. Toepasselijk recht 12.1 Deze overeenkomst is onderworpen aan de Nederlandse wet en de exclusieve bevoegdheid van de Nederlandse rechtbank. Wij behouden ons het recht voor om deze voorwaarden te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.